Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

2,926
0 Hypes | 0 Bashes

BHP - Prace Ogniowo Niebezpieczne

Prace ogniowo niebezpieczne - zasady organizacji prac grożących pożarem. Omówienie rodzajów prac, które mogą skutkować niebezpieczeństwem pożaru, jak (żeby wymienić te najważniejsze) spawanie, szlifowanie mechaniczne stali, niektóre prace z chemikaliami. Film opisuje podstawowe zasady postępowania w sytuacji, gdy wykonywana praca może skutkować pożarem, bądź wybuchem. jest to jeden z pierwszych filmów autorstwa P.W. LJM sprzed wielu lat (co widać po jakości :-): Obecnie możesz odwiedzić firmę LJM - BHP tutaj: http://www.pwljm.pl/oferta-bhp/ Oraz na facebooku: https://www.facebook.com/pwljm Szybki kontakt na twitterze: https://twitter.com/HandSLJM Wszystkie możliwości kontaktu z LJM - serwis BHP: https://www.youtube.com/watch?v=pD81EQ8hW6k

shajjadur shajjadur
Uploaded on Dec 12, 2015

Categories other

Tags bhp, po-ar, prace-ogniowe, praca-z-otwartym-ogniem

Show More
The Not So Big Bad Wolf
  • Well he asked for it.
  • The wife was helping out with our construction project....
  • Daredevil With No Fear
  • Don't do it!
  • What the hell is going on under that sticker
  • Robodoge
  • Classic horror movie
  • One of the most annoying things ever...