Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

3,356
2 Hypes | 0 Bashes

BP Holdings Partnere I Det Karibiske Havet

Dobbelt-øya nasjet av Trinidad og Tobago puncher godt over dets vekt i den globale økonomien, takk til detse rikelige hydrokarbonreserver. Det samme er sann innenfor BP, med drift i Trinidad og Tobago forklare omkring 12% av det selskaps totale globale oljen og gassproduksjon. Det er et langt og fruktbart forhold som BP håp vil fortsette å florere og å vokse i årene å komme.

EmmaKolet EmmaKolet
Uploaded on Nov 21, 2012

Categories news-tv

Tags news, bp, management, madrid, spain, barcelona, updates, holdings

Show More
  • Ginger root looks like a lobster
  • Hot babe
  • Man's best helper
  • Ooh a falling star! Let's make a wish.
  • Finally Found It
  • Karate Cat Kicks Ya!
  • Homer at his best
  • Russian Bike