Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

4,237
7 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka - Niečo O Kontrastoch

http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... Denné meditácie Ľubomíra Stančeka môžete dostávať zadarmo aj Vy priamo na Váš e-mail. Stačí, ak pošlete svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu 30.7.2012 pondelok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 31 - 35 Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta." http://sk.gloria.tv/?media=310901

Evanjelizacia Evanjelizacia
Uploaded on Aug 11, 2013

Categories other

Tags video, pokoj, zmysel, utrpenie, pomoc, stastie, skuska, ukrizovanie, motivacia, cirkev

Show More
moose knuckles
Where did the horse go?
  • Here Is All You Need To Know About Men And Women
  • Well that is technically true...
  • Bicycle On River?
  • So majestic
  • Basketball Sun
  • Blowing People Away!
  • Jack is proud of his meth bust today
  • The moon