Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

6,376
6 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka - Rozvaha Na Ceste K Bohu

Kto chce duchovne rásť, pomôže mu literatúra z našej on-line knižnice: http://www.evanjelizacia.eu/?name=hom... 31.7.2012 | utorok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 36 - 43 Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!" http://sk.gloria.tv/?media=311353

Show More
Girl next door
  • The guy just couldn't handle it
  • It looks so ashamed
  • I just don't know why... but i like it.
  • So fresh so clean
  • Epic...
  • Bill was always the favorite pony