Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

20,793
5 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka - Chráňte Sa Pohoršenia

Ak máte záujem dostávať denné meditácie Ľubomíra Stančeka zadarmo priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu - všetky predchádzajúce meditácie nájdete tu: http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... 13.8.2012 | Mt 17, 22-27 Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?" On vravel: „Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?" On odpovedal: „Od cudzích." A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba." http://sk.gloria.tv/?media=320795

Show More
The Story of Life
  • Master of accents
  • Tattooed blonde with animal head
  • Hot girl
  • This was such a good show
  • Somebody got him on tape
  • Caught this guy trying to evolve
  • Hot girl
  • Late for business