Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

11,285
5 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka - Nie Je Dieťa Ako Dieťa

http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... Po tieto dni má dvojnásobný sviatok náš otec Ľubomír Stanček, a nakoľko i evanjelizacia.eu vyjadruje jeho osobnosť, môžem povedať, že je to sviatok i pre celú našu/vašu evanjelizáciu :-)! Máme si vzájomne slúžiť a obohacovať sa - i preto vás chcem všetkých poprosiť o modlitby za P. Ľubomíra - otca a hlavu našej evanjelizácie. Najmä v dňoch od 13.8. - 19.8.2013 opäť sa spojme napr. v Korunke Božieho milosrdenstva o 15.00 za neho. On oveľa viac času a energie venuje povzbudeniu nás v svojich meditáciách/knihách a modlitbám za nás. Určite mi dáte za pravdu, že min. aspoň takúto pozornosť si od nás zaslúži. Pane, pokorne prosím, v mene Ježiša Krista a pre jeho zásluhy, na príhovor Panny Márie a všetkých svätých, štedro udeľ nášmu otcovi Ľubomírovi Tvoje milosti, požehnanie, dary Tvojho Ducha, zdravie, silu... a všetko, čo potrebuje k plneniu Tvojej vôle, naplneniu svojho poslania.... - chcela by som mu ako darček od nás všetkých (zároveň i ako poďakovanie), odovzdať duchovnú kytičku zozbieraných úprimnosťou voňavých modlitieb od ľudí z celého sveta, ktorých denne obohacuje svojimi myšlienkami... môžete i vy modlitbou obohatiť túto kytičku :-) (pozn. Otec Ľubomír mi síce (keď bol vtedy v nemocnici) veľmi „živo" :-) dohováral, aby som vás nezaťažovala takýmito vecami, ale svedomie by mi nedovolilo ani tentorkát byť ticho, nech mi to prosím, opäť prepáči ...nám všetkým na ňom MOC záleží! Ušetrite za sms, radšej venujte 5 min. času. - tento čas v modlitbe za neho, je pre neho oveľa efektívnejších/osožnejších, než odbavená gratulácia - email, sms či telefonát. Vopred vám všetkým úprimne ĎAKUJEM! S úctou Júlia Kubicová http://sk.gloria.tv/?media=320824

Show More
moose knuckles
Oh no....
  • Cutest Otter ever
  • Advice from yesteryear
  • Time for a Short Break
  • Tigerrel
  • Nerd Wants There to be Fireworks
  • Superheroes' sex moves
  • Barbie chicken
  • School priorities