Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

5,448
5 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka - Nielen Hovoriť, Ale Aj Konať

http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... http://www.evanjelizacia.eu/?name=rok... sobota 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 1 - 12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený." Viac o pokore vs pýche sa môžete dozvedieť z knihy od Ľubomíra Stančeka - ČNOSTI: http://www.evanjelizacia.eu/?name=cno... - citáty nájdete v knihe Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 1.: http://www.evanjelizacia.eu/?name=her... http://www.gloria.tv/?media=324584

Show More
This is the kittens after wrestling for hours
  • Space invaders couch!
  • Cute emo girl
  • Taking a shower
  • Petting Zoo Fail
  • Videobash Spring Break Party
  • HAHAHAHAHAHAHA Oh really now.
  • An amazing view of the Great Wall of China