Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

6,887
4 Hypes | 0 Bashes

Meditácie Ľubomíra Stančeka | Mt 17,14-20 | Čo Spôsobuje Nedostatok N

Mt 17,14-20 K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť." Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne." Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!' prejde. A nič vám nebude nemožné." http://sk.gloria.tv/?media=319749

Show More
moose knuckles
Sign at a ski lift
  • Funny Restroom Signs
  • 5..4..3..2.. so close
  • Longest Bike In the World
  • Hey mom, we going to miss the train
  • Internet socializing summed up in one picture
  • Horse Doesn't Want Picture Taken
  • Smile for the camera!
  • Are you here for the Winery Tour