Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

4,866
3 Hypes | 0 Bashes

† Výzva K Dokonalosti

Ako rásť v dokonalosti sa môžete dozvedieť aj tu: http://www.evanjelizacia.eu/?name=hom... 20.8.2012 | Mt 19,16-22 Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania." On sa ho opýtal: „Ktoré?" Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?" Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. http://www.gloria.tv/?media=322913

Show More
moose knuckles
Awesome sign dude
  • A beautiful husky looking out the window.
  • Parent’s cat: Daisy
  • Their swim school is taking place in my backyard.
  • One, two, three, flaccid
  • Just Zach Galifianakis whipping Justin Bieber with his belt
  • Gotta love those Chinese markets
  • Windows?
  • The Stereotype of Britain