Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

4,104
3 Hypes | 0 Bashes

Phim Hồn Ma Vui Tính - Phim Hài Thái Lan

Phim Hồn Ma Vui Tính - Phim Hài Thái Lan Bộ phim là cậu chuyện về hai người bạn thân, một người vô cùng xinh đẹp và một người thì không. Chẳng may, cô gái xinh đẹp đột ngột qua đời trong một tai nạn, do còn nhiều luyến tiếc chốn trần gian, hồn ma của cô gái đi theo người bạn thân và nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi hai người cùng chia sẻ một thân xác.

Huy-nTrang Huy-nTrang
Uploaded on Jun 30, 2015

Categories movie-clips

Tags phim-hai-thai-lan, phim-hon-ma-vui-tinh

Show More
Canada, always there when they need them most
  • Hold on!
  • Ridiculously Photogenic Metal Guy
  • brace yourself
  • Dude kitty!
  • Make Your Own Ghost
  • Sassy Fish
  • Transportation on a budget