Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

181
0 Hypes | 0 Bashes

Ryssland Toner Ner Ilska På Cypern | Cruse And Associates Financial N

http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-168804-Russia-tones-down-anger-on-Cyprus-but-questions-remain Moskva: När villkoren i den första och nu övergivna EU räddningsaktionen för krisen drabbade Cypern tillkännagavs, Rysslands President Vladimir Putin blottade sina huggtänder för att beskriva förslaget som "orättvisa, oprofessionellt och farlig". Ryssarna har miljarder euro som deponeras i Cypern banker – vissa men inte alla i olaglig skatteflykt bedrägerier – och 10 procent gasinfrastrukturprojekt importavgiften för alla banktillgodohavanden riskerade dem förlora bitar av sina pengar. Men när en vecka senare Cypern och dess partner i EU kommit överens om en annan bailout deal som vissa analytiker tror kan vara precis lika kostsamt för ryssarna, Putin gjorde inte minsta kritik och istället föreslås Ryssland kunde underlätta villkoren för ett lån på 2,5 miljarder euro till Cypern. Kremls plötslig förändring i tackel upp en rad frågor om skumma världen ryska pengar i Cypern och effekten av Cypern bailout deal på den ryska ekonomin. Villkoren för andra affären var väsentligt annorlunda till först. I stället för med 10 procent från alla insättningar i alla cypriotiska banker, var avgiften väsentligen ökat men begränsad till bara två banker, Bank av Cypern och Laiki. Ytterst, detta inte ryska affärsbank (RCB), som är den cypriotiska enheten av ryska statskontrollerade bank VTB, liksom andra ryska ägda enheter där ryska fonder är koncentrerade. "En nyckel som är positiva för oss var att ingen rysk bank var en del av lösningen, säger Ivan Tchakarov, chefekonom på renässansens huvudstad. Standard och fattiga sade att villkoren för räddningsaktionen i slutändan kommer att ha en "relativt marginell påverkan på koncernräkenskaperna fått ryska banker med en närvaro på Cypern."Ryska insättare är dock noga med att förluster och också drabbas av de kapital kontroller som införts av Cypern.

Show More
Massive Tires on Motorcycle
  • GTA on Smart Phones
  • In the year 2000...
  • Just enjoy this.
  • Jesus would be so proud
  • Soon
  • Should I trust you with something so valuable to me?
  • Draw a Plant Cell