Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

6,198
5 Hypes | 0 Bashes

Ľubomír Stanček - Mama A Syn 4/26 (román)

http://www.evanjelizacia.eu/?name=mama.a.syn&page=14&content=45&frame=2 - viac o románe sa dozviete kliknutím na hore uvedený link. Dej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša, po sviatok Obetovania Pána. Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty v dramatickom slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych i neznámych. I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko, čo sa deje v živote matky a syna, nie je náhoda. Boh vie o každom kroku svojho dieťaťa. Bohu nič nie je nemožné... Román bol natoľko úspešný, že po častiach bol odvysielaný v rádiu; obdivuhodné zápletky udržiavajú čitateľa v napätí; je plný reality, snov a túžob, je písaný i čitateľom prežívaný priamo "od srdca k srdcu". Autor nesmierne veľakrát spomína slovo i význam slova "MAMA", zároveň upozorňuje na poslanie matky v pozemskom živote.... Citlivé srdce každého človeka pri čítaní tohto románu si ocení "viac" ....čoho znamením budú i slzy vďaky a uvedomenia si mnohého...

Show More
  • Funky Drummer
  • Best Wifi code
  • Put up the Christmas Tree...
  • Perfect Car For Women
  • Princess Nicolas Cage
  • Epic
  • Spongebob Dead?
  • If you know what i mean