Level 1

Congratulations! You leveled up, but you aren't logged in so we can't save your points.

6,542
8 Hypes | 0 Bashes

Ľubomír Stanček - Mama A Syn - Román (2.) Upútavka

http://www.evanjelizacia.eu/?name=romany&page=14 - viac o románe sa dozviete kliknutím na hore uvedený link. Dej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša, po sviatok Obetovania Pána. Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty v dramatickom slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych i neznámych. I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko, čo sa deje v živote matky a syna, nie je náhoda. Boh vie o každom kroku svojho dieťaťa. Bohu nič nie je nemožné... Román bol natoľko úspešný, že po častiach bol odvysielaný v rádiu; obdivuhodné zápletky udržiavajú čitateľa v napätí; je plný reality, snov a túžob, je písaný i čitateľom prežívaný priamo "od srdca k srdcu". Autor nesmierne veľakrát spomína slovo i význam slova "MAMA", zároveň upozorňuje na poslanie matky v pozemskom živote.... Citlivé srdce každého človeka pri čítaní tohto románu si ocení "viac" ....čoho znamením budú i slzy vďaky a uvedomenia si mnohého... http://www.evanjelizacia.eu | http://sk.gloria.tv/?media=227093

Show More
Baby with Eyebrows & Mustache
  • Here you go
  • Sun In a Bulb
  • Underwater report
  • Possibly the worst invention in the history of boobs
  • How the kitten asks for food
  • It Can Buy Happiness?
  • Plant cat
  • Just Graduated